Staf

De meeste leden van de groep doorlopen de verschillende speltakken. Op het moment dat ze bij de loodsen zitten (of nog net bij de wilde vaart), worden de meeste leden staf bij de welpen of de zeeverkenners. Maar natuurlijk worden er ook mensen van buiten de groep staf bij de verschillende speltakken.

De stafleden zijn minimaal 18 jaar, zijj zijn verantwoordelijk voor de spelprorgamma’s en verzorgen zij de zeillessen.
Daarnaast zorgen zij sament met de loodsen en wilde vaart leden voor het dagelijkse en grote onderhoud aan het gebouw, het onderhoud aan de motorboot, het beheren van de website’s en natuurlijk de sintaktie.

 

Voor meer informatie de staf kunt u contact opnemen met de groepcoördinator coordinator.